PIC PROJELERI - 16F877-PORTA

GİRİŞ
PIC PROJELERİ
PIC ÖĞRENİYORUM
DEVRELER
FAYDALI LİNKLER
=> 16F877-PORTA
=> 16F877-PORTB
DOWNLOAD 

    BURADA   16F877-PORTA  UÇLARININ  DİJİTAL I/O GİRİŞ ÇIKIŞ OLARAK  NASIL KULLANILACAĞI ANLATILMAKTADIR.  BİR BUTONLU BASİT BİR SAYICI DEVRESİ DÜZENLENMİŞTİR.

  

ein Bild

 
; 16F877 PORTa TANIMA DENEYLERİ PROGRAMI
; pdf dosyası page 112 (114) ADCON1 ayarlarında PORTA
; ayrıntılı dijital ı/o veya analaog input anlatılmıştır
 
            LIST    P=16F877      
            INCLUDE "P16F877.INC"               
        __CONFIG H'3F71'      ;XTAL OSC
 
CNTH EQU    0X21
CNTL EQU    0X22
 
 
#DEFINE        BUTON          PORTB,0                    ;
 
;----------------portlar hazırlanır-----------------
INITIAL
            BSF     STATUS,RP0 ;bank1
            BSF     TRISB,0                      ;BUTON
            MOVLW        0X06
            MOVWF        ADCON1                   ;tüm portA uçları dijital I/O
            BCF    TRISA,0                     ;CIKIS
            BCF    TRISA,1
            BCF    TRISA,2
            BCF    TRISA,3
            CLRF INTCON                    ;TÜM KESMELER İPTAL (gerekli değil)
            BCF    STATUS,RP0
 
;------------------------------------------------
BASLA
                                   
            BTFSS            BUTON
            GOTO BASLA
            
            INCF   PORTA,F
            CALL TIMER
            GOTO BASLA
 
;------------------------
TIMER
            MOVLW        0XFF
            MOVWF        CNTH
 
NEXT2          
            MOVLW        0XFF
            MOVWF        CNTL
 
NEXT1          
            DECFSZ         CNTL,F
            GOTO              NEXT1
            DECFSZ         CNTH,F
            GOTO              NEXT2
           
            RETURN
;------------------------
            END
 
           
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free